Silesia Race 2018 - zima, Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry to jedno z najciekawszych miast Górnego Śląska. 

Powstanie i sławę zapewniło im tutejsze górnictwo rud srebra, ołowiu i cynku. Wpływ na rozwój miasta miała nie tylko wielka polityka, ale również rozsądek jego mieszkańców. Przez wieki mieszały się tutaj wpływy polskie, czeskie, niemieckie i żydowskie. Dzięki temu dziś możemy mówić, że bogactwo tarnogórskiego dziedzictwa tkwi w jego różnorodności. Obiekty przemysłowe sąsiadują tu z zabytkami architektury, zarówno świeckiej (zamki, pałace, gmachy miejskie), jak i sakralnej (świątynie i pamiątki różnych wyznań). Poznawanie miasta urozmaica duża liczba terenów zielonych. Nie brakuje też miejsc do aktywnego wypoczynku i wrażeń sportowych.

Historia miasta jest związana z wydobyciem rud srebra, ołowiu, a później również cynku. Według legendy, pierwszą bryłę kruszcu srebronośnego wyorał chłop Rybka ok. 1490 r., co w 1612 r. w swoim dziele Officina ferraria zanotował Walenty Roździeński następującymi słowami „Srebrny kruszec w Bytomiu, na górach wnet nastał, Iny zasię od kruszca w mili zalanego, Znaleziony przez chłopa Rybkę niejakiego". Od tego czasu na teren dzisiejszego miasta zaczęli przybywać osadnicy, powstawały pierwsze osady górnicze.

Obecnie Tarnowskie Góry leżą w centralnej części województwa śląskiego, na północnym skraju konurbacji górnośląskiej. Miasto zajmuje blisko 84 kilometry kwadratowe i składa się z 11 dzielnic. Liczba mieszkańców wynosi ok. 60 tys. osób. Dobrą komunikację zapewniają drogi krajowe numer 11 i 78, bliskość autostrady A1 oraz portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Miasto jest największym kolejowym węzłem towarowym w Polsce. Ponadto, Tarnowskie Góry są siedzibą rozległego powiatu tarnogórskiego. Działa tu kilka instytucji kultury, galerii oraz wiele organizacji, dzięki którym kalendarz kulturalny wypełniony jest rozmaitymi wydarzeniami.

CIEKAWOSTKI:

- w Tarnowskich Górach znajduje się jedyny w woj. śląskim obiekt wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: Zabytkowa Kopalnia Srebra 

- Tarnowskie Góry są największym pod względem liczby ludności miastem w Polsce, w którym władzę wykonawczą sprawuje burmistrz,      a nie prezydent miasta.

- Tarnowskie Góry są jednym z 2 miast powiatowych w województwie śląskim (obok Cieszyna) oraz jednym z 17 miast w Polsce zaliczanych do klasy A pod względem atrakcyjności inwestycyjnej (dane Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Warszawie)

- w jednym z zakładów przemysłowych, o nazwie „Fazos”, miał miejsce pierwszy na Górnym Śląsku strajk robotników w sierpniu 1980 roku, 


   

   


Autorzy zdjęć: Anna Piernikarczyk (www.fotoAnia.pl) oraz Marcin Franke

Bądź na bieżąco 

z naszymi imprezami, polub nas.Organizatorzy:

Urząd Miejski

w Tarnowskich Górach


Partnerzy: 

Zabytkowa Kopalnia Srebra

Organizator zawodów: Silesia Adventure Sport