photo

Zapisy

Zapisy ruszają 1 sierpnia

Aby wziąć udział w imprezie należy spełnić dwa niżej opisane warunki:

1. Na adres e-mailowy info@silesiarace.pl, wysłać mejla zgłoszeniowego zawierającego:

a) imię i nazwisko zawodnika/zawodników, w przypadku kategorii rodzinnej Sportowej Gry Miejskiej prosimy o wpisanie wieku dziecka wg. wzoru: Ania (6)

b) nazwę zespołu (opcjonalnie)

c) miasto z jakiego pochodzi zawodnik

d) wybraną trasę, np. piesza 25 km

e) nr telefonu (w przypadku startu w zespole nr do jednej osoby, która będzie brała udział w zawodach)

f) w przypadku startu na trasach pieszych (TP 25 i 50) i rowerowych (TR 50 i 100) – roku urodzenia

g) informację, czy będzie korzystało się z noclegu w szkole (piątek/sobota – sobota/niedziela)

2. Wpłacić wpisowe za udział w wysokości:

O wysokości opłaty startowej decyduje data wpłaty a nie data zapisania się na imprezę.

Opłata wykonana od 19 do 21 czerwsca 2023 r.:

Sportowa gra miejska: dzieci i młodzież do 18 roku życia - 25 pln, dorośli - 50 pln

Trasa piesza 25 km – 70 pln

Trasa piesza 50 km – 80 pln

Trasa rowerowa 50 km – 80 pln

Trasa rowerowa 100 km – 90 pln

rajd przygodowy OPEN – 180 pln/zespół

rajd przygodowy PROFI – 250 pln/zespół

Opłata wykonana od 22 czerwca2023 r. do 10 września 2023 r.

Sportowa gra miejska: dzieci i młodzież do 18 roku życia - 30 pln, dorośli - 60 pln

Trasa piesza 25 km – 80 pln

Trasa piesza 50 km – 90 pln

Trasa rowerowa 50 km – 90 pln

Trasa rowerowa 100 km – 100 pln

rajd przygodowy OPEN – 200 pln/zespół

rajd przygodowy PROFI – 270 pln/zespół

Opłata wykonana od 11 do 17 września 2023 r. (koniec zapisów internetowych).

Sportowa gra miejska: dzieci i młodzież do 18 roku życia - 35 pln, dorośli - 70 pln

Trasa piesza 25 km – 95 pln

Trasa piesza 50 km – 105 pln

Trasa rowerowa 50 km – 105 pln

Trasa rowerowa 100 km – 115 pln

rajd przygodowy OPEN – 230 pln/zespół

rajd przygodowy PROFI – 300 pln/zespół

Zapisanie się na imprezę po 17 września 2023 r.(koniec zapisów internetowych), tylko w bazie zawodów, płatność gotówką.

Sportowa gra miejska: dzieci i młodzież do 18 roku życia - 45 pln, dorośli - 80 pln

Trasa piesza 25 km – 110 pln

Trasa piesza 50 km – 120 pln

Trasa rowerowa 50 km – 120 pln

Trasa rowerowa 100 km – 130 pln

rajd przygodowy OPEN – 260 pln/zespół

rajd przygodowy PROFI – 330 pln/zespół

Opłatę startową należy wpłacać na konto:

Stowarzyszenie „Silesia Adventure Sport”

Nr konta: 19 1750 0012 0000 0000 2769 3067

W tytule wpłaty prosimy wpisać TYLKO I WYŁĄCZNIE:

Hasło "Silesia Race", nazwę zespołu/imię nazwisko zawodnika, rodzaj trasy. np.: „Silesia Race, Supermeni, OPEN” lub „Silesia Race, Adam Kowalski, Rowerowa 50”

Zwrot wpisowego

a) w przypadku konieczności przesunięcie zawodów (obostrzenia pandemiczne), w momencie braku możliwości startu w nowym terminie zwrot 100 % wpłaty

b) w przypadku rezygnacji zawodnika:

- rezygnacja do 15 września 2023r. – zwrot 100% wpisowego

- rezygnacja po 15 września 2023r. – brak zwrotu wpisowego

Świadczenia:

a) udział w zawodach na wybranej trasie

b) dwa noclegi w warunkach turystycznych (prosimy zabrać karimaty i śpiwór)

c) ciepły posiłek i napój na mecie + bufet w bazie zawodów (kawa, herbata - bez ograniczeń)

d) przygotowanie zadań specjalnych

e) bufet w terenie na na wybranych trasach

f) nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych miejsca na wszystkich trasach, kolejne miejsca nagradzane w zależności od pozyskanych partnerów

g) transport przepaków do stref zmian - trasy rajdów przygodowych

h) obsługa fotograficzna

i) inne świadczenia w miarę ich pozyskiwania przez organizatorów

Organizatorzy

---------------------

Partnerzy